Novinka: Neznáme slovenské dejiny: Prečo som sa nestal ministrom financií?
(Kategória: Ekonomika)
Zaslal Admin
Sunday 30 August 2020 - 08:14:32


Bol som členom dvoch komisií na prípravu ústav – slovenskej i federálnej – ale ani to som nepovažoval za politickú, skôr za odbornú angažovanosť. Do slovenskej komisie, ktorú viedol profesor Karol Plank, známy výrokom, že paragraf sú vlastne dve posunuté polovice srdca, ma predsedníctvo Slovenskej národnej rady (SNR) schválilo uznesením z 8. februára 1990, ale čoskoro – 12. júla 1990 – mi nový predseda SNR František Mikloško vyslovil „úprimnú vďaku za záslužnú a obetavú prác, ktorú som vykonal pri príprave prvej pracovnej verzie návrhu Ústavy SR“


Táto novinka je od Naše noviny
( http://nasenoviny.sk/news.php?extend.10757 )