Kategória: Úrady a inštitúcie (20)

Kategória: Úrady a inštitúcie (20) Referencie
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Informácie o legislatívnej činnosti ministerstva, informácie o civilnom, trestnom a medzinárodnom práve, o jednotlivých orgánoch ministerstva spravodlivosti.
17
  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - informácie o ministerstve a jednotlivých organizáciach, o podpore pri strate zamestnania a o podpore zdravotne postihnutým občanom.
13
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky - kontrola plnenia úloh štátnej správy, vybavovanie petícií, sťažností, oznámení a podnetov..
20
  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ochrana ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, ochrana a správa štátnych hraníc, bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, súkromné bezpečnostné služby.
18
  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky - návrhy smerov a priorít rozvoja štátnej zdravotnej politiky, ustanovovanie sústav zdravotníckych zariadení.
55
  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ústredný orgán štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahov SR k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám.
62
  Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Štátna správa a štátny odborný dozor v rezorte pôdohospodárstva, riadenie, usmerňovanie a kontrola výkonu štátnej správy uskutočňovanej Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR.
10
  Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Tvorba a uskutočňovanie finančnej, colnej a cenovej politiky, výkon štátnej správy vo veciach bankovníctva, stavebného sporenia, doplnkového dôchodkového poistenia, devízového hospodárstva.
15
  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.
149
  Ministerstvo obrany ČR
Ministerstvo obrany Českej republiky. Infoservis, profesionálna armáda, financie a zákazky, zahraničné misie, legislatíva, NATO, EU, aktívna záloha.
13
  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Riadenie a kontrola obrany Slovenskej republiky, výstavba, riadenie a kontrola ozbrojených síl Slovenskej republiky.
18
  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Aktuality, legislatíva, dokumenty, program kultúrnych podujatí.
15
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Analýza stavu vo výrobe, prenose, preprave, distribúcii a spotrebe energie, kontrola zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami.
84
  ObVSZPB Humenné
ObVSZPB Humenné
39
  Zákony pre ľudi
zákony
23
  Centrálny register zmlúv
zmluvy
23
  Otvorene sudy
o súdoch
152
  Európska unia
o unií
518
  Sociálna poisťovňa
o sociálnej poisťovni
3
  Generálna prokuratúra
Generálna prokuratúra
Odoslané Anonymne
2