Naše noviny :: Fóra :: Slovensko :: Politika
 
<< Predchádzajúce vlákno | Ďalšie vlákno >>
Podľa Štefana Harabina
Moderátori:Admin
Autor Príspevok
Admin
Sat May 30 2020, 02:20AM

Registrovaný člen #1
Poslané:: Fri Feb 15 2013, 09:36AM
príspevkov: 1836
Správa uverejnenáPodľa ustanovenia článku 151a ods. 1 prvá veta Ústavy Slovenskej republiky
je verejný ochranca práv nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a.......... právnických osôb

VEREJNÝ OCHRANCA PRÁV Čl. 151a
(1) Verejný ochranca práv je nezávislý orgán Slovenskej republiky, ktorý v rozsahu a spôsobom ustanoveným zákonom chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. V zákonom ustanovených prípadoch sa verejný ochranca práv môže podieľať na uplatnení zodpovednosti osôb pôsobiacich v orgánoch verejnej moci, ak tieto osoby porušili základné právo alebo slobodu fyzických osôb a právnických osôb. Všetky orgány verejnej moci poskytnú verejnému ochrancovi práv potrebnú súčinnosť.Sú právnické osoby ľuďmi a občanmi?,


Zmena vykonaná 90 ÚSTAVNÝ ZÁKON z 23. februára 2001, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone: za vlády Rudolf Schuster v. r.,Jozef Migaš v. r., Mikuláš Dzurinda v. r.[ Upravený Sat May 30 2020, 03:26AM ]
Späť hore
Admin
Tue Jun 02 2020, 03:22AM

Registrovaný člen #1
Poslané:: Fri Feb 15 2013, 09:36AM
príspevkov: 1836

40 ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 19. januára 1993
o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky (zločinci) sa uzniesla na tomto zákone: § 20 Zrušujú sa:
1. zákon č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva v znení zákona č. 72/1958 Zb., zákona č. 165/1968 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb. a zákona č. 88/1990 Zb.;
---- 2. zákon Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky v znení čl. I zákona č. 88/1990 Zb.; ------ § 21
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia. Ivan Gašparovič, Vladimír Mečiar

Späť hore
Admin
Sun Jun 07 2020, 03:27AM

Registrovaný člen #1
Poslané:: Fri Feb 15 2013, 09:36AM
príspevkov: 1836
Späť hore
 

Skok:     Späť hore

Odoberajte toto vlákno: rss 0.92 Odoberajte toto vlákno: rss 2.0 Odoberajte toto vlákno: RDF
Powered by e107 Forum System